NHANH CHÓNG - CHÍNH XÁC - CHUYÊN NGHIỆP

   

 

Trường hợp phát hiện dấu hiệu nghi vấn trên giấy tờ như phát hiện có tẩy xóa, sửa chữa, điền thêm nội dung trong Sổ đỏ/trắng/hồng hoặc giấy tờ xe mà không có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền, Sổ có chữ ký dấu hay Sổ sai quy cách v.v... và Khách hàng cần xác minh thông tin trước khi quyết định thực hiện giao dịch thì có thể liên hệ với Nguyên Thực để sử dụng Dịch vụ xác minh thông tin.

Vui lòng liên hệ với Nguyên Thực để biết thủ tục xác minh thông tin.

Điện thoại: 043.933.6633, máy lẻ 107 hoặc Hotline: 0914.593.553