NHANH CHÓNG - CHÍNH XÁC - CHUYÊN NGHIỆP

   

 

Lên phía trên
Tôi được biết đăng ký xe ô tô và xe máy bị làm giả rất nhiều trong thời gian qua. Vậy, khi mua xe ô tô, xe máy cũ tôi có cách nào kiểm tra để phát hiện giấy tờ xe giả không và có cơ quan nào làm dịch vụ kiểm tra phát hiện giấy tờ xe giả không?