NHANH CHÓNG - CHÍNH XÁC - CHUYÊN NGHIỆP

   

 

Đối tượng nên tham gia khóa học

CBNV đã được qua đào tạo ở cấp độ cơ bản và hoặc/ đã có từ 02 năm trở lên kinh nghiệm tác nghiệp thực tế tại các bộ phận Tín dụng, Thẩm định, Hỗ trợ, Kiểm soát,…và các cán bộ quản lý cấp trung trở lên.

Nội dung đào tạo

Hướng dẫn học viên các phương pháp nghiên cứu giám định chữ viết, chữ ký; Một số thủ đoạn giả mạo chữ ký và dấu hiệu nhận biết và tư vấn về những vấn đề cần lưu ý trong việc quản lý chữ ký cá nhân và tiếp nhận chữ ký của khách hàng

Phương pháp đào tạo

Giới thiệu lý thuyết và hướng dẫn thực hành, kiểm tra thực hành

Thời lượng đào tạo

01 ngày 

-----------------------------------------------------------------
Các cá nhân và tổ chức có nhu cầu được tư vấn đào tạo, xin vui lòng liên hệ:
- Bộ phận Đào tạo: 043.933.6633 - máy lẻ 107 hoặc 109
- Hotline: 0914.593.553
 

KHÓA HỌC