NHANH CHÓNG - CHÍNH XÁC - CHUYÊN NGHIỆP

   

 

Đối tượng nên tham gia khóa học

Cán bộ thuộc bộ phận ngân quỹ, những người thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với khách hàng tại quầy giao dịch

Nội dung đào tạo

Trang bị cho học viên những nhận thức chung về việc mô tả dạng người, hệ thống các đặc điểm nhận dạng thể hiện trên khuôn mặt, các phương pháp nhận diện dạng người và những vấn đề cần chú ý trong quá trình nhận diện

Phương pháp đào tạo

Giới thiệu lý thuyết và hướng dẫn thực hành

Thời lượng đào tạo: 0,5 ngày 


-----------------------------------------------------------------
Các cá nhân và tổ chức có nhu cầu được tư vấn đào tạo, xin vui lòng liên hệ:
- Bộ phận Đào tạo: 043.933.6633 - máy lẻ 107 hoặc 109
- Hotline: 0914.593.553

 

KHÓA HỌC