NHANH CHÓNG - CHÍNH XÁC - CHUYÊN NGHIỆP

   

 

Lên phía trên
Tôi làm công tác tuyển dụng cho doanh nghiệp, và tôi rất lúng túng khi tiếp nhận hồ sơ xin việc của các ứng viên vì không biết các văn bằng, chứng chỉ là thật hay giả. Dịch vụ xác thực tài liệu của Nguyên Thực có thể nhận biết được bằng đại học giả hay không?