NHANH CHÓNG - CHÍNH XÁC - CHUYÊN NGHIỆP

   

 

Lên phía trên
Những giấy tờ nào là giấy tờ tùy thân?
Lên phía trên
Tôi nhờ thuê người giúp việc qua một số bên trung gian giới thiệu. Họ chỉ đưa cho gia đình tôi xem giấy Chứng minh nhân dân của người giúp việc để làm tin nhưng tôi không biết họ có đáng tin hay không và có khi nào họ dùng chứng minh nhân dân giả để lừa đảo hay không. Tôi có thể kiểm tra xem chứng minh nhân dân thật hay giả được không?