NHANH CHÓNG - CHÍNH XÁC - CHUYÊN NGHIỆP

   

 

Lên phía trên
Tôi thấy có nhiều vụ người ta dùng Sổ đỏ giả để lừa đảo khi bán nhà, bán đất. Khi đi mua nhà, đất có thể kiểm tra giấy tờ nhà đất ở đâu để phát hiện giấy tờ thật hay giả?
Lên phía trên
Tôi nghe nói Nguyên Thực có dịch vụ xác thực kiểm tra sổ đỏ thật giả, tôi muốn hỏi thủ tục làm xác thực như thế nào?
Lên phía trên
Tôi có thể sử dụng kết luận của Nguyên Thực để làm căn cứ khởi kiện người bán vì đã dùng sổ đỏ giả để lừa đảo không?