NHANH CHÓNG - CHÍNH XÁC - CHUYÊN NGHIỆP

   

 

Lên phía trên
Mấy anh em trong gia đình tôi đang tranh chấp về quyền thừa kế đối với căn nhà do bố mẹ để lại. Hiện nay, bố mẹ tôi đã mất, tôi nghi ngờ bản Di chúc của bố mẹ để lại mà anh tôi đưa ra bị giả mạo. Nguyên Thực có thể nhận biết bản di chúc đó là thật hay giả hay không? Có cần phải cung cấp thêm giấy tờ gì cho Nguyên Thực nữa không?