NHANH CHÓNG - CHÍNH XÁC - CHUYÊN NGHIỆP

   

 

Lên phía trên
Công ty tôi thường xuyên ký kết hợp đồng kinh tế với các đối tác nhưng thường không được trực tiếp nhìn thấy họ ký và đóng dấu, vậy làm thế nào để đảm bảo các chữ ký và dấu trên hợp đồng là dấu thật, chữ ký thật để tránh rủi ro bị giả mạo khi ký kết hợp đồng?