NHANH CHÓNG - CHÍNH XÁC - CHUYÊN NGHIỆP

   

 

Lên phía trên
Nhiều giám đốc Doanh nghiệp sử dụng dấu chữ ký thay vì ký tay trực tiếp (ký tươi/ ký sống) trên các văn bản tài liệu. Việc sử dụng chữ ký dấu như vậy có giá trị pháp lý như chữ ký trực tiếp không? Có cách nào để phân biệt được chữ ký đóng bằng con dấu và chữ ký tay trực tiếp không?
Lên phía trên
Doanh nghiệp của tôi đang làm hồ sơ vay vốn Ngân hàng, chúng tôi dùng chữ ký dấu của Giám đốc trên các giấy tờ hồ sơ nhưng đã đóng dấu tròn của Doanh nghiệp lên trên chữ ký dấu đó để xác nhận thì có được coi là hồ sơ hợp pháp không?