Căn cứ theo các tài liệu MB tiếp nhận được và kết quả rà soát giao dịch, MB cho biết ngân hàng này không ban hành các văn bản:

1. Giấy xác nhận số dư tài khoản tiền gửi ngày 04/6/2015 của Ngân hàng Quân đội với nội dung  xác nhận Công ty Anh Đức đang duy trì các tài khoản tiền gửi tại MB với số dư: 200.000.000.000 đồng và 10.000.000 USD.

2. Công văn xác nhận thông tin số 4825 ngày 18/8/2015 của Ngân hàng Quân đội xác nhận Công ty Anh Đức hiện đang duy trì tài khoản tiền gửi tại MB với số dư: 100.000.000 USD.

3. Giấy xác nhận tiền gửi trong tài khoản số 1246 ngày 10/12/2015 của Ngân hàng Quân đội với nội dung xác nhận Công ty Anh Đức hiện đang duy trì tài khoản tiền gửi tại MB với số dư: 2.000.000.000.000 đồng.

4. Thông báo số 162/TB-NHQĐ ngày 10/12/2015 của Ngân hàng Quân đội với nội dung  Ngân hàng Quân đội chấp thuận chủ trương cho Công ty Anh Đức sử dụng nguồn tài chính tiền gửi để đầu tư cho các dự án:

+ Bệnh viện đa khoa Đại An tại xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa;

+ Bệnh viện đa khoa quốc tế Hoàng Long tại Ấp 1, xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

MB đã có văn bản gửi cơ quan có thẩm quyền thông tin sự việc nhằm đảm bảo quyền lợi và tài sản của công dân, tổ chức. Cá nhân, tổ chức có thông tin liên quan xin thông báo đến cơ quan chức năng hoặc cung cấp thông tin cho MB theo các địa chỉ: Phòng truyền thông (mb_pr@mbbank.com.vn) và Phòng pháp chế (phapche@mbbank.com.vn); điện thoại: 04.62777222-2746; hoặc các điểm giao dịch của MB trên toàn quốc.