NHANH CHÓNG - CHÍNH XÁC - CHUYÊN NGHIỆP

   

 

Đối tượng nên tham gia khóa học

Nhân viên ngân hàng, những người tiếp nhận giấy tờ, hồ sơ của khách hàng

Nội dung đào tạo

Trang bị cho học viên kiến thức cơ bản về chữ ký, các thủ đoạn giả mạo chữ ký và căn cứ nhận biết chữ ký giả mạo

Phương pháp đào tạo

Giới thiệu lý thuyết và hướng dẫn thực hành

Thời lượng đào tạo: 01 ngày, 1/2 ngày (hoặc thiết kế theo nhu cầu)

-----------------------------------------------------------------
Các cá nhân và tổ chức có nhu cầu được tư vấn đào tạo, xin vui lòng liên hệ:
- Bộ phận Đào tạo: 043.933.6633 - máy lẻ 107 hoặc 109
- Hotline: 0914.593.553

 
 

 

KHÓA HỌC