NHANH CHÓNG - CHÍNH XÁC - CHUYÊN NGHIỆP

   

 

Đối tượng nên tham gia khóa học

CBNV đã được qua đào tạo ở cấp độ cơ bản và hoặc/ đã có từ 02 năm trở lên kinh nghiệm tác nghiệp thực tế tại các bộ phận Tín dụng, Thẩm định, Hỗ trợ, Kiểm soát,…và các cán bộ quản lý cấp trung trở lên.

Nội dung đào tạo

Hướng dẫn học viên các phương pháp nghiên cứu giám định tài liệu; Nghiên cứu giám định hình dấu bằng phương pháp phân tích so sánh; Nghiên cứu nhận biết tài liệu giả qua giám định ấn phẩm và một số Phương thức làm giả tài liệu và dấu hiệu nhận biết.

Phương pháp đào tạo

Giới thiệu lý thuyết và hướng dẫn thực hành, kiểm tra thực hành

Thời lượng đào tạo: 01 ngày 


-----------------------------------------------------------------
Các cá nhân và tổ chức có nhu cầu được tư vấn đào tạo, xin vui lòng liên hệ:
- Bộ phận Đào tạo: 043.933.6633 - máy lẻ 107 hoặc 109
- Hotline: 0914.593.553
 

KHÓA HỌC