NHANH CHÓNG - CHÍNH XÁC - CHUYÊN NGHIỆP

   

 

Đối tượng nên tham gia khóa học

Cán bộ thuộc bộ phận ngân quỹ, những người thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với khách hàng tại quầy giao dịch

Nội dung đào tạo

Trang bị cho học viên một số kiến thức cơ bản về vân tay, các Phương pháp lưu giữ và nhận dạng vân tay và triển khai và một số chú ý khi triển khai nhận dạng bằng vân tay trong giao dịch ngân hàng.

Phương pháp đào tạo

Giới thiệu lý thuyết và hướng dẫn thực hành

Thời lượng đào tạo: 0,5 ngày 

-----------------------------------------------------------------
Các cá nhân và tổ chức có nhu cầu được tư vấn đào tạo, xin vui lòng liên hệ:
- Bộ phận Đào tạo: 043.933.6633 - máy lẻ 107 hoặc 109
- Hotline: 0914.593.553
 

KHÓA HỌC